DESPRE A.M.A.A.
CONGRES A.M.A.A. 2015
*In curand
REVISTA ANTI-AGING
CONTACT
 Despre A.M.A.A.
 Proiect PRO Social
 Despre Proiect
 Evenimente
 Grupul Tinta
 Achizitii
Despre Proiect

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea nivelului de calificare si facilitarea sanselor de ocupare si mentinere in munca pentru 84 angajati, prin furnizarea a 3 programe de formare profesionala continua in domeniul social si medical. Proiectul va promova obiectivul de dezvoltare a capitalului uman prin activitati destinate calificarii sau recalificarii a 84 angajati, in ocupatiile: ingrijitor copii si batrani la domiciliu, lucrator social si infirmiera. Obiectivul general va fi atins prin rezultatele obiectivelor specifice:

 • Facilitarea accesului celor 84 angajati la cele 3 programe de formare profesionala continua, in vederea obtinerii unei calificari complete sau superioare celei avute, pentru ocupatia de ingrijitor copii si batrani la domiciliu, lucrator social si infirmiera
 • Imbunatatirea resurselor umane in randul a 84 angajati prin dobandirea unor competente specifice care sa asigure certificarea calificarii acestora in ocupatii din sfera serviciilor sociale
 • Cresterea gradului de informare si constientizare a nevoii de formare profesionala continua a angajatilor, prin promovarea beneficiilor participarii la programele FPC in cadrul unui schimb de experienta si diseminare de bune practice pentru cei 84 angajati si in cadrul a 5 campanii de informare, pentru alte 150 persoane de la nivelul unor intreprinderi si grupuri interesate.

Rezultate asteptate:

 • Doua conferinte organizate pentru lansarea si inchiderea proiectului
 • 120 persoane participante la conferinta de lansare a proiectului, informate cu privire la proiect si oportunitatile de formare profesionala continua
 • 160 persoane participante la conferinta de inchidere a proiectului, informate cu privire la rezultatele proiectului si la beneficiile grupului tinta, ca urmare a calificarii acestora in una din cele 3 ocupatii: ingrijitor copii si batrani la domiciliu, lucrator social si infirmiera
 • 3 programe de formare profesionala continua elaborate pentru calificarea/recalificarea in ocupatiile: ingrijitor copii si batrani la domiciliu, lucrator social si infirmiera
 • 1 program de formare profesionala autorizat CNFPA pentru calificarea in ocupatia de infirmier, prin proiect
 • 3 curricule diferite elaborate pentru cursurile teoretice de formare profesionala pentru cele 3 tipuri de calificari
 • minim 89 % din participantii la programele FPC furnizate sunt certificati cu diploma (minim75 participanti)
 • 3 stagii de practica profesionala realizate pentru cursurile practice, pentru fiecare din cele 3 ocupatii: ingrijitor copii si batrani la domiciliu, lucrator social si infirmiera
 • 1 schimb de experienta si diseminare de bune practici realizat la centrele sociale ale partenerului -84 evaluari si examinari a cunostintelor teoretice si practice dobandite de participantii la cursurile de calificare
 • Acordarea de 84 de subventii lunare pentru angajatii care participa la programele FPC organizate prin proiect
 • Calificarea si dobandirea de noi competente in randul celor 84 membri ai grupului tinta, prin validarea si certificarea cu diplome de absolvire a programului de formare profesionala autorizat CNFPA
 • Organizarea a 5 campanii de informare cu privire la oportunitatile si beneficiile obtinute prin programe de formare profesionala continua
 • Cresterea gradului de informare si constientizare a nevoii de formare profesionala continua a angajatilor, in randul a altor 150 angajati din diferite institutii si intreprinderi private care vor participa la cele 5 campanii de informare (cate 30 partcipanti la fiecare campanie)
 • Informare si mediatizare asupra cadrului de formare profesionala continua si asupra obiectivelor proiectului, prin diseminarea a 500 pliante informative
 • Promovarea unei forme de parteneriat pentru implementarea unui proiect european la nivelul unei regiuni

Valoarea totala a proiectului este : 2.203.778,55

Valoarea finantarii nerambursabile: 2.069.541,98

Contributia solicitantului: 42.236,57

 

Ultimele Noutati

6th International Congress on Anti-Aging Medicine & 4th International Congress on Lasers in medicine and survery...
06-08 May 2011 - Poiana Brasov - Piatra Mare - Romania

Read more...

Copyright © 2003-2012 Asociatia de Medicina Anti-Aging. Toate drepturile rezervate.